Verzorgingssector

Verzorgingssector


Voor het schoonmaken van ziekenhuizen en hospitaal is een en gespecialiseerde werkwijze nodig . Een ziekenhuis omvat tal van verschillende ruimtes en medisch materiaal dewelke elk een schoonmaak en reinigingsprogramma nodig hebben. Alles moet proper zijn in het belang van de patiënt, personeel en bezoekers.

Schoonmaak van medisch materiaal

De schoonmaak, het desinfecteren en steriliseren van medisch materiaal wordt gedaan door ons opgeleid schoonmaakpersoneel. Zij gebruiken speciale onderhoudsproducten voor bedden, instrumenten, operatiezalen, enz...

Schoonmaak gangen & kamers ziekenhuis

De kamer van de patiënt dient ten alle tijde proper te zijn. De dagelijkse verzorging van de patiënt in een hospitaal brengt stof, vuil en bacteriën met zich mee. Een gebrekkige handhygiëne kan ziektes veroorzaken bij zwakke en zieke personen. De kamervloer, de badkamer, ziekenhuisbed, medische apparaten, radiatoren, verlichting, keuken, televisietoestel... dienen schoon, proper en stofvrij te zijn.

U kan bij ons terecht voor reiniging aangaande:
 • Wachtzaal & praktijk
 • Onderzoekskamers
 • Ziekenhuisparking
 • Verloskwartier
 • Ziekenhuisapotheek
 • Gangen en kamers
 • Operatiekwartier
 • Keuken & refter
 • Technische ruimtes
 • Onderhoud van magazijnen
 • Liften en roltrappen


Realisaties